Party & Events

Zouk Paviljoen (A'dam) - 24 maart 2018

ZoukDreams (The Hague) - 30 maart 2018

ZoukDreams (The Hague) - 30 maart 2018

Leids Zouk Party (Leiden) - 07 april 2018

Leids Zouk Party (Leiden) - 05 mei 2018

Leids Halloween Festival - 26 oktober 2018